top of page

HISTORIKK

 

Solistene

Koret har gjennom årene vært velsignet med mange gode solister. Martin Mauseth, Leif Birkeland og Andreas Kanestrøm må nevnes fra de første årene. Senere ble Kristen Gundersen det selvskrevne solistvalget. Han har fremdeles solistoppgaver i sitt 51. år som kormedlem. Som nevnt har det i de senere år kommet til mange nye solister med Odd Røhjell i spissen.

 

Publikumsfavoritter

Fuglset Mannskor har helt fra starten hatt et spesielt grep om publikum. Folk har strømmet til de opptredener der koret har deltatt. Det har etter hvert oppstått faste arrangementer gjennom året. Den eldste tradisjonen er at koret synger under høgmessen i Røbekk kirke 1. juledag og samme dag besøker aldersheimen på Røbekk. Dette skjedde første gang jula 1945 og har uten unntak vært gjennomført hvert eneste år fram til i dag.  En annen lang tradisjon er Adventskonserten sammen med Bolsøy menighetskor rett før jul. Da er som regel Røbekk kirke fyllt til trengsel. I de senere årene har disse arrangementene vært årvisse: «Syng jula ut» i Røvik kirke 13. dag jul, «Fuglsetkveld» i Bergmo kirke i mars og «Haustvind» i Elnesvågen bedehus i oktober. Disse arrangementene som er mer som kulturkvelder å regne, er de viktigste inntektskildene for koret. Oppmøtet av publikum er svært bra og det er mange av publikummerne som får med seg alle arrangementene. I tillegg til dette får koret en mengde forespørsler om å delta i ulike sammenhenger. Etterspørselen er så stor at det må sies nei enkelte ganger.  Det blir balansert mellom betalte og ideelle oppdrag. Frelsesarmeen og kongresser/fagmøter er ofte besøkt av koret. I fylkesmann Befrings formannsperiode har koret sunget i mange offisielle sammenhenger. Det må nevnes at Fuglset Mannskor har sunget for Kongen flere ganger (under NM på ski og ved Bjørnsonjubileet). Koret har utgitt tre cd’er:  «… dypt i klippens bryst…» (2003), «… i havbrynet…» (2009) og «God jul med Fuglset Mannskor» (2012).

 

Gjennomsnittsalderen på sangerne har økt betydelig i forhold til da koret startet, men det har med samfunnsutviklingen å gjøre - generasjonskløften er nok blitt dypere. Men koret er en livsfrisk 70-åring som ser framover, og som også i framtida ønsker å være en betydelig bidragsyter i Moldes kulturliv.

bottom of page