top of page

HISTORIKK

 

Sangerne

Fuglset Mannskor har i alle år vært preget av en utrolig stabilitet blant sangerne. De som har meldt seg inn har blitt værende. Listen over 10-, 20-, 30-, 40 og enda til 50-årsmedaljister er imponerende lang. Dette skyldes det gode samholdet og en felles forståelse for at man må stå sammen for å få til noe. Alle kor er avhengige av nyrekruttering og det er viktig at alle nye medlemmer blir tatt vare på i den kritiske første tiden. Det er ikke alltid like lett som nybegynner å stille opp i et kor der alle kan stemmene sine fra før.  Det hjelper derfor utrolig at alle nykommere blir tatt i mot med åpne armer i koret.  

 

For svært mange blir det en livsstil å være medlem av Fuglset Mannskor. Utover i 70-årene måtte mange av pionérene slutte, men de nye som kom til ble værende. I 2014 har koret tre medlemmer som har vært med i omlag 50 år. I de første årene var det kun fuglsetinger som var med i koret, men det har aldri vært noe forbud mot at andre kunne være med. I dag rekrutteres det medlemmer fra hele Molde, og nabokommunene er også godt representert. Det har imidlertid alltid vært med fuglsetinger i koret og vi er stolt over navnet.  Medlemstallet har vært forbausende stabilt i hele korets levetid: mellom 30 og 40 sangere. Fylkesmann Ottar Befring som har vært korets formann de siste 13 åra, har mye av æren for at det sosiale samholdet i koret nå er ekstra godt. Det er på hans initiativ at sangernes ektefeller er blitt tatt med i så stor grad.

 

Det arrangeres korfester og treff flere ganger i året der damene er med. Turer både innen- og utenlands sammen med damene er ytterligere med på å styrke samholdet i koret. I de seneste årene har koret med damer vært på utenlandstur annet hvert år. Tyskland, England, Cornwall og Wales har vært turmålene. I jubileumsåret 2014 går turen til det «norske Amerika» i Midt-Vesten.

bottom of page